23. marts 2015

Om psykoterapeuter og mobning i skolerne
I en pressemeddelelse 9. marts 2015 med overskriften ”Der skal være en psykoterapeut på hver en skole”, slår formanden Erik Wasli og næstformanden Allan Holmgren fra Dansk Psykoterapeutforening til lyd for, at foreningens angiveligt 1.600 medlemmer skal ansættes på landets (ca. 3.030) skoler.

Baggrunden for deres forslag skulle være dels en bekymring for den mobning og radikalisering, som de mener finder sted i de danske skoler, dels den aktuelle mangel på skolepsykologer i nogle danske skoler.

Manglen på skolepsykologer skyldes, at der ikke siden 2000 er uddannet cand. pæd. psych.’er. En langvarig strid mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Århus Universitet om uddannelsen til skolepsykolog er stadig ikke løst. KL og Danmarks Lærerforening har siden krævet skolepsykologer med en læreruddannelse som baggrund, og dette har Århus Universitet afvist at stå for. Stridspunktet handler tilsyneladende mere specifikt om statsautorisation til psykolog.

Da de store årgange af lærere nu er ved at forlade skolerne, ja så forlader også et stort antal cand. pæd. psych’er skolerne. Konflikten om autorisation og uddannelsesnivo er tilsyneladende helt overset af de to ”veluddannede” psykoterapeuter, hvor af den ene (AH) endog er adjungeret professor ved CBS. Og det får dem til at foreslå, at Dansk Psykoterapeutforenings medlemmer ansættes på skolerne, uanset hvilken uddannelsesmæssige baggrund de måtte have.


KL ønsker psykologisk uddannede lærere til at varetage funktionen som skolepsykologer. Her kunne de to ”veluddannede” psykoterapeuter – i stedet for at lade samtlige 1.600 medlemmer (sic!) befolke landets ca. 3.030 skoler – hvilket vel kun kan lade sig gøre ved personlighedsspaltning – have foreslået, at skoler med aktuel mangel på skolepsykolog kunne overveje at benytte sig af lærere med en 4 årig psykoterapeutisk videreuddannelse. Dem findes der en del af i Foreningen af Danske Psykoterapeuter, Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter og osse i Dansk Psykoterapeutforening. Det ville have været et logisk og adækvat forslag til det problem, nogle skoler p.t. har vedrørende skolepsykologer.

De to herrers analyse af voldens og radikaliseringens årsager er mildest talt amatøragtig og vidtløftig, og udsagnet ”Vold er skammens ansigt”  kan vist kun give anledning til mystificeret hovedrysten. Vold anvendes jo f.eks. af statsmagten helt uden skamfølelser, og vold er præcist det modsatte af skam! Skam går ind ad i personen, og vold går ud ad fra en person mod andre – for at sige det meget kort. 

Når de to psykoterapeuter ydermere mener, at skoleansatte psykoterapeuter skal agere ”holdningspoliti”: ”Elever med problemer i skolen skal aktivt opsøges ...”, så ligger det klart på den forkerte side af, hvad der er en etisk psykoterapeutisk praksis, og det har en ubehaglig snert af totalitær ideologi og overvågningssamfund.

Slutteligt skal jeg ikke undlade, at undre mig over, at netop dé to bestyrelsesmedlemmer i Dansk Psykoterapeutforening, der har været de mest aktive til massivt at mobbe andre bestyrelsesmedlemmer ud af bestyrelsen og ud af Dansk Psykoterapeutforening, pludselig mener, at der skal gøres en indsats mod mobning i skolen? Måske skulle de snarere få ansat et par skolepsykologer til at klare mobnings- og radikaliseringsproblemerne i Dansk Psykoterapeutforening, der til tider får Dansk Psykoterapeutforenings bestyrelse til at ligne en specialskole for svært adfærdsforstyrrede.

Hvordan de 1.600 ”veluddannede” psykoterapeuter i Dansk Psykoterapeutforening skulle kunne tackle skolernes mobningsproblemer, når de end ikke kan tackle mobningsproblemerne i deres egen forening, må stå hen i det uvisse.

KL: Vi vil have uddannetskolepsykologer med lærerbaggrund i en fart (Folkeskolen 6. maj 2013)

Samråd: Stadig ingenskolepsykolog-uddannelse i sigte (Folkeskolen 5. februar 2014)

Haarder rykker igen for skolepsykolog-uddannelse (Folkeskolen 28. oktober 2014)

 

Per Holm Knudsen
Psykoterapeut & sexolog

16. marts 2015

Man skal jo starte et sted ..."Bestyrelsens oplæg til proffessionalisering af foreningen."

(Dansk Psykoterapeutforening)

Først skal man nok lige lære at stave! ;-)


15. september 2014

Digital post!

Jeg søgte på Google på "fritagelse for digital post" og fandt dette link hos Digitaliseringsstyrelsen.Trykkede på linket og fik en 404-side. Det er jo helt fantastisk!!!


Ikke engang Digitaliseringsstyrelsen kan finde ud af det!!!


#digitalpost #digitaliseringsstyrelsen #digitaltrod

6. januar 2014

Myter om lykkepiller

Billedet er lånt fra toxipedia.org
Vigtig kronik og debat om psykiatri, lykkepiller og myter

Vil du vide noget om lykkepiller og myter, så læs denne kronik:


Peter C. Gøtzsche er professor, dr.med. Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet.

Psykiatri på afvejeVi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem.


Politiken 6. januar 2014

----

Lars Kessing, Merete Nordentoft og Thomas Middelbo

Fup og fakta omkring psykofarmaka 

Er det i orden eller overbehandling, når 8 procent af den danske befolkning tager antidepressiv medicin?

Politiken 17. januar 2014

---

Peter C. Gøtzsche er professor, dr.med. Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet.

Toneangivende psykiatere er fortsat på afveje


Vi trænger til en revolution i psykiatrien, hvis formål er at reducere medicinforbruget betydeligt.

Politiken 21. januar 2014 


29. september 2013

Psykologkrise?
Under overskriften Psykoterapeuter klarer psykologkrisen begiver formanden for Dansk Psykoterapeutforening Erik Wasli og det menige medlem Allan Holmgren sig ud i et frontalt angreb på psykologerne på Dansk Psykoterapeutforenings udadvendte Facebook-side. Efter min mening går de helt galt i byen, hvilket jeg har kommenteret på Dansk Psykoterapeutforenings offentlige Facebook-gruppe/væg, hvor der sandelig ikke lægges fingre imellem. Af uforklarlige årsager, så er min kommentar blevet slettet, så derfor vælger jeg at bringe den her på min egen blog:


Konkurrenceforvridning!

”Psykologkrisen” handler ikke om, at der er for få psykologer, men om, at der er for få YDERNUMRE og for få offentligt afsatte midler. Det er ydernummersystemet, der er den egentlig SKURK i det spil. Det er en ordning, der er stærkt konkurrenceforvridende inden for en lang række brancher, der har ydernumre.

Psykoterapeuter kan ikke få ydernumre, men det er der faktisk osse en lang række f.eks. psykologer, der ikke kan få, og osse de er i en ulige konkurrence med deres kollegaer, der har ydernumre.


Ydernummer betyder, at det en behandling hos en behandler, hvad enten det drejer sig om psykologer, fysioterapeuter, tandteknikere m.fl. , medfører et tilskud fra Sygesikringen til den pågældende behandling. 

Så i stedet for at slå psykologerne i hovedet med en evt. manglende psykoterapeutisk uddannelse – det kan måske være relevant i andre sammenhænge – så burde Wasli og Holmgren måske fjerne kikkerten fra det blinde øje, og så i stedet kigge på og give sig i lag med ydernummersystemet, som langt ind i det politiske system er erkendt som groft konkurrenceforvridende.


En enkelt løsning er at ydernummeret afskaffes – selv om mange organisationer med ydernumre ville stritte voldsomt i mod – og, at tilskuddet følger den person, der har brug en behandling, og at personen selv tager sit tilskud med til den behandler, som vedkommende ønsker behandling fra.


Og naturligvis er det ikke rigtigt, som Wasli og Holmgren hævder, at en psykoterapeut er billigere end psykolog med ydernummer for den enkelte klient. Det er netop på grund det prisnedsættende offentlige tilskud, at der er der tale om (en grov) konkurrenceforvridning.

Det har altid været min holdning i Dansk Psykoterapeutforening, at det var her vi skulle sætte ind frem for at bide efter psykologernes haser.PER HOLM KNUDSEN

PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

8. oktober 2012

Liderlig samfundsnedbrydning

En meget bekymret Sigmund Freud

Jeg faldt for et par dage siden over en blog, hvor Gertrud Galster (f. 1926) giver mig med krabasken på sin blog Spydpigen (hvad kunne gamle Sigmund Freud mon ikke have fået ud af valget af det navn). Gertrud Galster er meget optaget af sex og ikke mindst af mit forhold til seksualitet.

Læs Gertrud Galsters ufrivilligt komiske indlæg her: Spydpigen: Voldtaget af staten

Sexstarz - Sex & Samfund
Lars Mujahidin Løkke Rasmussen
1) Jeg havde ikke noget som helst med udgivelsen af Sexstarz at gøre. Det var Sex & Samfunds helt eget projekt. Jeg har Sexstarz liggende på min hjemmeside Psyke & Sex for på den måde at kunne udbrede den sunde liderlighed. Her er et link til Sexstarz.Det var i øvrigt efter opfordring fra intet ringere end Indre Mission, at daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (tidl. Al Queda-støtte) på liberal vis bandlyste Sexstarz

Sten og Inge Hegeler

2) Jeg har næppe nogen sinde sagt: "Jeg har et evangelium :::" - i og med, at jeg er a-religiøs.
Det var ikke mig, der foreslog en sexundersøgelse ved skolebibliotekarmødet i 1978, men derimod Sten (Hegeler), der osse var med sammen med Inge. Sjo
v undersøgelse i øvrigt, der i den grad satte gang i debatten ;-)) Gad vide, hvordan du, Gertrud kender til det møde, men rigtig sjovt at få genopfrisket :-))Skitse til logo

3) Jeg var med til at stifte Socialistisk Lytter og Fjernseerforbund i 1972. Forbundet blev så vidt jeg husker stiftet i Palle Bruus Jensen og Sisse Jarners lejlighed. Med til at stifte foreningen var bl.a. Tage og Ingrid Hind og Grete-Lise Holm. I
øvrigt lavede jeg osse logoet og det grafiske arbejde for SLF, ligesom fik jeg Claus Deleuran (som jeg kendte privat) til at lave en plakat til SLF.

Plakat af Claus Deuleran

Skiftse til SLF-Information (delvist afbilledet)

4) Jeg har - som sexfikseret - dyrket sex i langt over 30 år - mindst i 60 år - og jeg vil på gennemført liderlig vis fortsætte med det i forhåbentlig mange år fremover.


Et mig helt ubekendt kopulerende par
5) Jeg var med til at stifte Psykoterapeut Foreningen, som siden på mit initiativ har skiftet navn til Dansk Psykoterapeutforening.
 

Tak for dit muntre indlæg, Gertrud! De bedste ønsker for dit sexliv, det bliver aldrig for sent. Og tak min dag blev reddet.

Knus fra Per Holm Knudsen

25. august 2012

Pædofili-fobi

Fornuftigt synspunkt af læge i psykiatrien Birgit Wandahl Bundesen i Information 21.08.2012

Pædofili-fobien har efterhånden nået hysteriske højder

Men pædofili forsvinder altså ikke ved, at vi spærrer folk inde eller spytter på dem på gaden

Læs hele kommentaren her
Pædofili-fobien har efterhånden nået hysteriske højder

9. juli 2012

FantasilliLarsen

"Man kan ikke få samfundet til at hænge sammen med fantasilliarder," siger Henrik Sass Larsen i dagens Politiken. (9. juli 2012)
Jamen, hvor har manden dog fået den kløgt fra?

19. januar 2012

Telefonsvareren

NB! Har du i perioden 1. september 2011 til ca. 15. januar 2012 indtalt en besked på min tlf.svarer, så har jeg ikke hørt din besked før nu. Min teleudbyder har haft en tlf.svarer på linien, som har overtrumfet min rigtige tlf.svarer. Det har jeg ikke haft kendskab til før nu. Jeg har nu besvaret alle opkald fra tlf.nr., der ikke er hemmelige. Jeg beklager miseren og tøv ikke med at ringe, hvis du stadig vil snakke med mig.

18. januar 2012

NemByrokratiJeg, Per Holm Knudsen (PHK), er selvstændig og har som så mange andre for nylig været nedlagt af en virus. Jeg har meldt mig syg og rask igen via NemRefusion.
Kommunen meddeler nu mig, PHK, at jeg, PHK, har meldt mig, PHK, rask, og at hvis jeg, PHK, er utilfreds med min, PHK’s, raskmelding af mig, PHK, så kan jeg, PHK, klage til kommunen over min, PHK’s, raskmelding af mig, PHK.
Jeg, PHK, føler mig fristet til at klage over min, PHK’s, raskmelding af mig, PHK.

------

Så har jeg klaget til Favrskov kommune:

Jeg, Per Holm Knudsen, skal hermed klage over, at Per Holm Knudsen meldte mig, Per Holm Knudsen, alt for tidlig rask. Jeg, Per Holm Knudsen, skulle først have været raskmeldt den 20/1-2012, da jeg, Per Holm Knudsen, stadig var syg af Roskildesyge og kunne risikere at smitte klienterne. Per Holm Knudsen sagde, at jeg, Per Holm Knudsen, skulle lette røven og se at komme på arbejde, ellers ville han, Per Holm Knudsen, nedlægge virksomheden. Det synes jeg, Per Holm Knudsen, ikke dels, at Per Holm Knudsen kan være bekendt, dels, at det er uhyre grove trusler Per Holm Knudsen dermed udsteder. Jeg, Per Holm Knudsen, mener ikke, at man skal udsætte andre for en så let smittende sygdom som Roskildesyge, men det er Per Holm Knudsen åbenbart totalt ligeglad med.

Med venlig hilsen
Per Holm Knudsen

Kopi sendt til Per Holm Knudsen