27. december 2009

Monty Python's Galaxy Song

Brian Jernnæve Mikkelsen

Justitsminister Brian Jernnæve Mikkelsen er nok ikke den klogeste politikker, som de konservative råder over. Her er et par intelligensprøver fra Brian Jernnæves mund.

Brian Jernnæve fortæller om intelligens»Selv om de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Altså det … de har ikke opfundet særlig mange skarpe knive, i skuffen, og så er de jo heller ikke særlig stærke. De er jo skæve og vinde … af fuld. De er fulde osv.«

Brian Jernnæve mener, at de autonome skal slås nedIkke underligt, at han var påvirkningsagent for det fascistiske sydafrikanske apartheidstyre.

Læs Kim Bach: Vi forstår det hele, Brian (Information 14. december 2009)

Hver femte vil af med Brian Mikkelsen (Politiken 3. januar 2010)

20. december 2009

Personombytning

Og så til lidt interessante psykologiske eksperimenterEt lignende eksperiment udført af Derren Brown: Person Swap

6. december 2009

Årets dummeste politikerudsagn

Peter Christensen (V)

Peter Christensen, der er en af partiets Venstre helt store nulliteter, kommer i et interview i Politiken 5. december 2009 med årets dummeste udsagn fra en politiker. Peter Christensen siger: "Jeg vil ikke bestemme, hvordan danskerne skal leve deres liv!" (sic!)

Jamen, hvorfor er Peter så blevet folketingspolitikker? Folketingspolitikkere laver jo ikke andet end netop at lovgive = bestemme om, hvordan danskerne skal leve deres liv. Lad os blot tage den seneste lømmelpakke, lad os tage terrorlovgivningen, lad os tage knivloven, lad os tage osv. osv.

Peter Christensen er måske Venstres begavede svar på Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti? En slags lookalike (som det hedder på nydansk)? Men man skal jo nok erindrer sig, at i Danmark har vi det gode demokratiske princip, at enhver myndig person kan vælges til Folketinget. Det kræver ikke på nogen måde klogskab, viden eller erfaring, og Peter Christensen fra Venstre er et lærerigt udtryk for dette gode demokratiske princip. Peter Christensen er så afgjort ikke den skarpeste kniv i Folketingets skuffe, det deler han med Martin Henriksen, og han er end ikke medlem af Dansk Folkeparti, så på den måde er osse han med til at afspejle bredden af kløgt i Folketinget.

29. november 2009

Den danske drøm

Lille Lars drømmer

Statsminister Rasmussen III spørger: "Hvad er den danske drøm?"

Svaret er lige så enkelt som spørgsmålet: Den danske drøm er et mareridt, hvor Dansk Folkeparti har indflydelse på den førte politik.

Dansk Folkeparti har sat sig på mor Danmark

21. november 2009

Illusion eller virkelighed?


Hvad er virkelighed og hvad får din hjerne dig til at tro?
Prøv disse tests fra Psychologi Bangor: Illusion or Reality

18. november 2009

ANDERS-EFFEKTEN

Anders G. Christensen (V) med forlorent Blair-smil

Det var Anders-effekten, der vippede Anders G. Christensen (V) af borgmesterstolen i Favrskov kommune. Folk var ganske enkelte trætte indtil kvalmegrænsen af at se Anders klippe røde bånd over hver eneste gang, der blev bygget et nyt hønsehus eller en kiosk, så han kunne komme i aviserne med sit forlorne Blair-smil. Anders mig her og Anders mig der. Den rigtige, narcistiske Anders kom tydeligt frem i det sure fjæs, han stillede op med i tv, da det gik op for ham, at han havde tabt borgmesterstolen. Det var rart for én gangs skyld at se den ægte Anders.

Jeg siger tillykke til Nils Borring (A) med den nye borgmesterpost.

Nils Borring (A)


Løkke: Valget smerter mit venstrehjerte (Politiken 18. november 2009)

10. november 2009

SEX-MYSTERIET

Chefredaktør Anne Knudsen, Weekendavisen havde den 2. oktober 2009 denne meget præcise leder, som jeg har valgt at citere i sin fulde længde, håber hun bærer over med mig - og ellers må hun jo tæve mig ved lejlighed.

Billedet er hentet fra handiedan


"SEX er så umådelig fin en ting, at den unddrager sig det normale livs regler. Dét mener Socialdemokraterne, og dét vil de gå til valg på. Man må kun have sex med nogen, hvis man virkelig, virkelig elsker dem og ikke har udsigt til at få andre fordele af akten end den glæde, det er at opleve de hellige stunder af kødelig forening. Slut med de fra litteraturen så bekendte transaktioner, hvor fatter får sex til gengæld for en ny spisestue, eller nægtes sex, fordi han igen har været ude med vennerne og er kommet hjem klokken fem om morgenen. Slut med den fra litteraturen lige så velkendte sex for at holde på kæresten, selv om man ikke har lyst, slut med sex til at bilægge et stort skænderi, og slut med den i litteraturen lidt mindre hyppige barmhjertighedssex til folk med hundeøjne, handicap eller uden erfaring. Og slut med sex mod kontante ydelser. Slut. Sex skal være ren. Et rent følelsesanliggende.

UDEN for sexlivet må man fortsat tage penge for enhver tænkelig ydelse. Mest iøjnefaldende er det, at titusinder af kvinder i Danmark i øjeblikket er ansat i stillinger, hvor de eksplicit får penge for at give »kærlighed«. Kærlighed (til klienter, elever og patienter) er et af yndlingsordene i velfærdsindustriens italesættelse af sine egne aktiviteter. Det er veldokumenteret, at sagsbehandlere lige fra aktiveringen af arbejdsløse til pasningen af demente bruger ordet kærlighed om deres erhverv. Selv mere ædruelige, fremstillinger af, hvad hjemmehjælperen, socialpædagogen, sygeplejersken, psykoterapeuten, skolelæreren og socialrådgiveren i grunden foretager sig for penge, omfatter følelsesord som ømhed, indlevelse og empati.

FØLELSER er åbenbart ikke for fine til at kunne sælges og købes på almindelige markedsvilkår, nærmest tværtimod. Det anses for at være særlig smukt og rosværdigt at have de krævende jobs med at elske folk, som ellers ikke ville blive elsket ret meget; de adfærdsvanskelige, de forstyrrede, de dovne, de grimme, de svagtbegavede og de senile. Det er faktisk gået hen og blevet selve velfærdsstatens kerneydelse: der skal være nogen til at elske os for vore skattekroner. Man må altså hjertens gerne sælge følelser uden sex. Men man må ikke sælge sex uden følelser. Ifølge Socialdemokraterne. Mærkværdigt.

ER man bare nogenlunde bevandret i menneskehedens historie, vil man vide, at sex for penge har været forbudt i lange perioder og i mange lande, men derimod tilladt i andre, og at det aldrig er lykkedes at sandsynliggøre, at der var mindre prostitution, når den var forbudt, end når den var tilladt. Man behøver ikke at »gå ind for« prostitution for at begribe, at erhvervet ikke kan udryddes; det er ikke uden grund, man taler om verdens ældste erhverv. Det har været med os i mange årtusinder, og det vil altid være med os. Det, man kan ændre på, er betingelserne for erhvervets udøvelse. Og det vil Socialdemokraterne så gøre igen igen.

ÅBENBART har man glemt, hvorfor at det lige var, at man i sin tid legaliserede prostitution og koncentrerede sig om at retsforfølge alfonserne. Det gjorde man, fordi de prostitueredes retsløse stilling gjorde dem til lette, ja, endda taknemlige, ofre for bagmænd, der tilbød beskyttelse mod passende betaling. Tilsyneladende er Sverige tilbage i netop den situation, efter at man har kriminaliseret prostitutionskunderne; den synlige gadeprostitution er faldet med 90 procent, og kvinder og drenge i prostitutionsmiljøet er rykket indenfor hos »beskyttere«. De svenske undersøgelser siger ligeud, at de ikke tør gætte på, om den samlede prostitution er gået op eller ned. Men at den er blevet hemmelig, dét er helt sikkert.

EN fornyet kriminalisering af prostitutionen er altså en ren og skær kosmetisk affære; der vil se pænere ud i det offentlige rum. Det er ikke sandsynligt, at der vil blive pænere i de rum, hvor alfonser lejer kvinder ud, eller i de rum, hvor fattige kvinder fra andre lande sælger en af de få ting, de ejer, og som kan gøres i penge. Eller i de rum, hvor danske kvinder, der hellere vil sælge sex uden følelser end omvendt, har deres egen erhvervsvirksomhed. Som de fleste erhverv er prostitutionen naturligvis mangeartet, og det er rent hykleri, når Socialdemokraterne foregiver, at en kriminalisering af prostitutionskunderne er det eneste, der kan modvirke slavearbejde i sexindustrien. Slavearbejde er i forvejen på det strengeste forbudt; man kunne bare håndhæve loven. At man vil afstive et forbud, der tilsyneladende ikke virker, ved at indføre nogle flere forbud, er bare symptomatisk for den tiltro til magi, der hærger nutiden.

DØDSSYND eller normalt erhverv? I virkeligheden er det her, sagens kerne befinder sig, og slet ikke i spørgsmålet om de udenlandske kvinder, hvis elendigheder ikke skyldes manglende lovgivning, men manglende energi i praktiseringen af lovgivningen. Ved pornografiens frigivelse for 40 år siden var sex sjovt og sundt. I 70erne blev sex en selvfølgelighed for i 1980erne at blive livsfarlig. I dag er vi så tilbage i Victoriatiden, hvor sex er for fin en ting til at slå om sig med til højre og venstre eller bruge til at skaffe sig penge eller andre fordele. Og akkurat som dengang er moralisterne blinde for de talløse andre offentlige og private erhverv, hvor folk sælger deres sjæl - eller i hvert fald simulerer.

A.K."

NB! Billedet fra handiedan fandt jeg på En luders dagbog

------

Marianne Eilenberger: Ægte kvinder gør det gratis (Politiken 10. december 2009)

26. september 2009

Sex, straf og socialdemokratisk forbudsparti


Torben Lund, tidl. sundhedsminister for Socialdemokraterne har følgende kommentar i Berlingske Tidende:

Sex, straf og socialdemokratisk forbudsparti

Nu vil den socialdemokratiske ledelse så også kriminalisere de mænd, der får tilfredsstillet deres seksuelle behov ved at gå til prostituerede. Socialdemokraterne udvikler sig mere og mere til et rendyrket forbudsparti.

Et par eksempler:

Minimumsstraf på syv dages fængsel til mennesker, der måtte have en fiskekniv, et håndværktøj, en køkkenkniv, en spejderkniv eller en hobbykniv liggende i bilen. De komiske, men også dybt tragiske følger af dette stupide politiske arbejde har vi set i rigt mål i de seneste uger.

De konservatives forslag om forbud mod brug af burka fik helhjertet tilslutning fra Socialdemokraternes ledelse. Kun klarsynet hos Grundlovens fædre reddede os for endnu en hovedløs lovgivning.

Nu er turen så kommet til de liderlige (ægte)mænd, der afhængig af liderlighedens omfang kan se frem til et kortere eller længere ophold bag tremmer.

De socialdemokratiske døtre af dronning Victoria fremhæver altid den østeuropæiske kvindehandel for at legitimere deres kamp. Og naturligvis skal ingen kvinder eller mænd tvinges til sex imod deres vilje. Men hvorfor koncentrerer man sig så ikke om det problem? Hvorfor bruger man ikke politiets resurser på at jagte de skruppelløse mennesker, der står bag menneskehandlen.

I stedet bruges resurserne på at jagte forhutlede og syge narkomaner, på at jagte unge, der protesterer imod vores konforme samfund og på at jagte de mennesker, der forsøger at hjælpe irakiske asylsøgere fra tortur og død i det irakiske helvede, som vi selv har været med til at skabe.

Erfaringerne fra Norge og Sverige viser tydeligt, at en kriminalisering af sexkunder bringer de prostituerede fra asken i ilden. Den rimeligt åbne prostitution forsvinder, og der skabes et mørkelagt brutalt prostitutionsmiljø. Er det virkeligt en hjælp til de prostituerede?

Også de kvinder, der har valgt salg af sex som en levevej eller et supplement til at klare de daglige leveomkostninger, tvinges med et forbud imod betaling for sex til at gå endnu mere under jorden.Helt grundlæggende kunne man også stille spørgsmålet: Hvorfor må kvinder og mænd egentlig ikke tjene penge på at sælge sex? Vi accepterer, at mennesker tjener penge på deres krop i modebranchen, pornobranchen, kosmetikindustrien, sportsindustrien – alle mulige steder. Er det virkelig samfundets opgave at forbyde mennesker at finde en levevej ved at sælge en seksuel ydelse? Liderlighed og sex er nok mere menneskelige urinstinkter end den afholdenhed og puritanisme, som religiøse og andre moralister gerne vil trække ned over hovedet på os.

Ifølge en videnskabelig undersøgelse har 14 procent af alle mænd søgt seksuel tilfredsstillelse hos kvinder mod betaling. Det er hver syvende mand, og det reelle antal er utvivlsomt meget større. Jeg har en stærk fornemmelse af, at ønsket om kriminalisering af (ægte)mænd, der går til prostituerede for at få dækket deres seksuelle behov, ikke bæres af en dybtfølt omsorg for de prostituerede. De ufrivilligt prostituerede kunne man hjælpe på talrige måder, hvis man ville. Men de forfølges tværtimod for socialt bedrageri og skatteunddragelse, og udenlandske prostituerede udvises og kastes uden skånsel i armene på deres bagmænd.

Nej – ønsket om kriminalisering af mænd, der går til prostituerede, er båret af en skøn blanding af politisk korrekthed, magtesløshed og frygt for, hvad utilfredsstillede og eventyrlystne (ægte)mænd kan finde på.

Kan nogen i øvrigt forklare, hvordan man kan kriminalisere mennesker, der køber en lovlig ydelse? Hvis man vil forbyde mennesker at købe en seksuel ydelse, er man da nødt til at gøre ydelsen ulovlig – altså gøre det ulovligt at have sex med et andet menneske mod betaling i kontanter eller naturalier. Er Socialdemokraterne klar til at kriminalisere de prostituerede?

På S-kongressen i den kommende weekend skal kriminalisering af mænd, der søger tilfredsstillelse hos prostituerede, behandles. Kongresser giver traditionelt et godt marked for prostituerede. Men de prostituerede i Ålborg går formentlig en kummerlig weekend i møde. Og for de kongresdelegerede, der alligevel ikke kan modstå fristelsen, vil det nok være klogt i år at iføre sig burka.

Læs debatten på Berlingske.dk: Sex, straf og socialdemokratisk forbudsparti (Berlingske 26. september 2009)

Leny Malacinski:Ludere er også en slags kvinder (Berlingske 27. september 2009)

Marianne Eilenberger: Ægte kvinder gør det gratis (Politiken 10. december 2009)

------

Måske var dette en idé for Mette Frederiksen, Villy Søvndal, Balder Mørk Andersen og andre puritanske tilhængere af forbud mod køb af sexuelle ydelser: Polen vil kastrere sexforbrydere (phk)

Udviklingen i SF

22. september 2009

Tvivl om antidepressiv medicin


En kritisk artikel i det højt ansete, videnskabelige tidsskrift The New England Journal of Medicine har sat spørgsmålstegn ved effekten af 'lykkepiller'.

Medicinalindustriens påstande vedrørende effekten af antidepressiv medicin af den art, som ofte går under den misvisende betegnelse 'lykkepiller', er blevet underkastet et kritisk lys.

Læs mere på videnskab.dk: Thomas Nielsen: Tvivl om antidepressiv medicin

20. september 2009

Medicinen virker ikke, men bivirkningerne er gode nok

Ond cirkel. Mange af de mennesker, der får lykkepiller, sovemidler, beroligende og angstdæmpende midler, har i virkeligheden slet ikke brug for det eller nogen effekt af det. En uheldig bivirkning ved ophør med pillerne er dog, at man kan få nøjagtig de lidelser, man i første omgang blev behandlet for.Læs denne tankevækkende artikel i Information: Medicinen virker ikke, men bivirkningerne er gode nok (18. september 2009)

10. september 2009

DANSK FOLKEPARTIS HETZ


Dansk Folkepartis hetz mod muslimer er set før.

9. september 2009

FOLKEBEVÆGELSEN FORBYD SLIPS


BEKÆMP SLIPSETVANGEN I DET OFFENTLIGE RUM OG I VIRKSOMHEDERNE

Uanset om en mand føler sig undertrykt eller ej, og uanset om han bevist vælger at bære slips eller gør det, fordi traditionerne har dikteret det til ham, er mænds slipsebrug et socialt og markedsreligiøst påbud og ikke mandens frie valg

FOLKEBEVÆGELSEN FORBYD SLIPS

6. september 2009

Danske Løver - en modstandsbevægelse


Rune Engelbreth Larsen, Holger Danske, Aladdin, Den lille Havfrue, Lykke-Peer, Pigen med Svovlstikkerne, Hamlet, Ditte Menneskebarn, Skjoldungerne, Pelle Erobreren, Dana og Danmarks Løver har fået nok af den tilstand, vores land geråder i og har dannet en modstandsbevægelse: Modstandsbevægelsen Danmarks Løver

Modstandsbevægelsen mod Pia K.s besættelse (Kronik Politiken)
Modstandsbevægelsen mod DF’s besættelsesmagt (Blog Politiken)
Modstandsbevægelsen Danmarks Løver
Danmarks Løver (Facebook)

5. september 2009

5. september - Flagdag for de civile ofre


5. september er flagdag for de civile ofre for Danmarks ulovlige krig i Irak og Danmarks krig i Afghanistan.

Sæt flaget på halv 5. september.

Facebook: 5. september - Flagdag for de civile ofre

4. juni 2009

Om sindelagskontrollanterne

Hans Jørgen Bonnichsen

Læs her et godt indlæg af Hans Jørgen Bonnichsen og Fathi El-Abed i Politikken:
DF forsøger at lukke kæften på os
Må man bruge sin ytringsfrihed til at give udtryk for sine holdninger – også når det er Dansk Folkeparti inderligt imod? Ikke hvis det står til Dansk Folkeparti, som hellere end gerne vil uddele mundkurve og intimidere politiske modstandere, når de oplever, at trykket på deres synspunkter vokser. Vi har begge oplevet det på egen krop. Begge er vi forsøgt givet mundkurv på.

Fathi El-Abed

Læs videre DF forsøger at lukke kæften på os (2. juni 2009)

Hvis du osse vil læse, hvor perfidt og fascistoidt Pia Kjærsgaard kan optræde, så læs hendes svar her: »El-Abed og Bonnichsen er et umage par« (Politiken 2. juni 2009)
Man skal ikke i den forbindelse glemme, at Pia Kjærsgaard er en ekstremistisk våbenkriminel, der har dom for, at man må kalde hendes udtalelser for racistiske, og har dom for, at man må kalde hende for landsforræder.

Pia Kjærsgaard - Fascistoid ekstremist

Pia Kjærsgaard er med den magt hun har en ekstremt farlig person for det danske demokrati.

31. maj 2009

Kære Nora ...

Nora Barnacle

Læs et par af James Joyce's vidunderlige breve til hans elskede Nora Barnacle.
Kære Nora ... (Information 29. maj 2009)

James Joyece

Forfatteren James Joyce sad i 1909 i Dublin og var ude af sig selv over, at hans elskede Nora Barnacle befandt sig uden for hans rækkevidde i Trieste. Det affødte en række saftige breve til Nora, hvis mage litteraturhistorien næppe tidligere har set. Information har fået lov at bringe et lille uddrag af disse breve fra Joyces hånd.

Kære Nora ... (Information 29. maj 2009)

21. maj 2009

Send en ungdomskriminel ud af landet!

Morten, en racismedømt ungdomskriminel

Den ungdomskriminelle Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, der i 2002 blev dømt for racisme, vil gerne i EU-parlamentet bl.a. for at bekæmpe svig, svindel og korruption. Men det er måske ikke det bedste at lade en kriminel bekæmpe kriminalitet!!! En person, der underkender demokratiet og tager sig selv til rette. En person, der er fuldstændig resistent over for sund fornuft. En person, der til dagligt omgås racister og våbenkriminelle i en bande, der i grunden burde forbydes. *)


Der er vel kun én formildende ting ved at sende Morten Messerschmidt ud af landet, nemlig, at vi så har én kriminel mindre i Danmark - og at vi på den måde måske nemmere kan få Danmark tilbage.

MORTEN MESSERSCHMIDT (DF)
Morten Messerschmidt er en hyklerisk kriminel

21. april 2009

Ærgerligt for komiske Inger

Komiske Inger

Liggestillingsminister Inger Støjberg, osse kaldet "Komiske Inger", "Støjesenderen", "Støjhelvedet" udtaler til Politiken: "Jeg har det selv sådan, at jeg ikke vil have en post, fordi jeg er kvinde; jeg vil have den, fordi jeg har kvalifikationerne." Da hun jo så oplagt ikke har kvalifikationerne til en ministerpost, så er dette et godt eksempel på Groucho Marx berømte statement: "Jeg har mine principper, og hvis du ikke bryder dig om det, så finder jeg bare nogle nye." Så komiske Inger, det var jo så alligevel kønnet, der gav dig ministerposten. Og pyt du, du er jo i den grad så vant til virkelighedsfornægtelse - og dette bliver jo næppe heller sidste gang.

Støjberg er regeringens 'Komiske Inger' (Politiken 7. april 2009)

HYKLERIET KORT FORTALT

Kristen mand med flere koner og mange børn

Politikkens At Tænke Sig: ÆGTESKABSNYDT
Disintegrationsminister Birthe Rønn Hornbech oplyser, at hun vil gøre flerkoneri ulovligt for indvandrere. Derimod vil konebytning fortsat være tilladt for danske statsborgere.

-----

Og det er stadig tilladt at være sin partner utro - som 66% har prøvet det, at gå i swingerklub, have elskere, elskerinder, at være polyamorøs osv. osv. - du ved det fra dig selv!

Rønn: Flerkoneri skal koste udvisning (Politiken 19. april 2009)

22. marts 2009

Playing For Change: Song Around the World "Stand By Me"Playing for Change: Peace Through Music

En zen-historie: Tyven og mesteren

One evening, Zen master Shichiri Kojun was reciting sutras when a thief entered his house with a sharp sword, demanding "money or life". Without any fear, Shichiri said, "Don't disturb me! Help yourself with the money, it's in that drawer". And he resumed his recitation.


The thief was startled by this unexpected reaction, but he proceeded with his business anyway. While he was helping himself with the money, the master stopped and called, "Don't take all of it. Leave some for me to pay my taxes tomorrow". The thief left some money behind and prepared to leave. Just before he left, the master suddenly shouted at him, "You took my money and you didn't even thank me?! That's not polite!". This time, the thief was really shocked at such fearlessness. He thanked the master and ran away. The thief later told his friends that he had never been so frightened in his life.

A few days later, the thief was caught and confessed, among many others, his thieft at Shichiri's house. When the master was called as a witness, he said, "No, this man did not steal anything from me. I gave him the money. He even thanked me for it."


The thief was so touched that he decided to repent. Upon his release from prison, he became a disciple of the master and many years later, he attained Enlightenment.

23. februar 2009

Inger Støjberg

Kan du tage denne kvinde alvorligt?

Nu skal man ikke drille folk med deres efternavn uanset, hvor skingert det end er, men lige netop navnet Støjberg til Inger Støjberg fra Venstre er næppe specielt velvalgt. Hun burde egentligt osse hedder Inger Det Tager Jeg ikke Alvorligt. Inger Støjberg tager nemlig ingenting alvorligt, hvis det går mod hendes opfattelse af verdens rette sammenhæng, derfor er det osse for det meste komplet umuligt at tage Inger Støjberg alvorligt. Inger Støjberg hører til i eliten af yngre ekstremt hovne Venstre-folk, der osse inkluderer Søren Pind, Troels Lund (ja hvad er det han hedder) m.fl.

Senest vil Inger Støjberg ikke tage en måling fra Catinét for Ritzau alvorligt, der viser, at næsten 60 procent af vælgerne vil have et valg frem for at overdrage magten direkte til Lars Løkke Rasmussen (V). Men det ville selvfølgelig heller ikke passe Venstre, fordi så peger 48 procent på Helle Thorning-Schmidt som statsminister mod bare små 34 procent, der vil have Lars Løkke Rasmussen, der har et sympatisk forhold til naturfilm på skatteydernes regning.

At jeg så personligt ikke kan forstå, at Socialdemokraterne har valgt et aldeles upersonligt svar på Barbiedukken som partiformand, er så en helt anden sag.

Venstre: Det er en absurd måling (Politiken 23.02.2009)

21. februar 2009

Pia Kjærsgaard er kun 2 klip fra livstidsstraf

Dansk Folkepartis sindelagskontrollant Peter Skaarup foreslår iflg. Politiken, at man i lighed med USA får livstidsstraf efter 3 domme - læs nærmere her: DF: Tre domme skal give livstid.

Våbenkriminel ekstremist taget på fersk gerning

Det vil så betyde, at Dansk Folkepartis formand, den våbenkriminelle ekstremist Pia Kjærsgaard, kun er 2 klip fra en livstidsstraf, så Skaarups forslag er måske ikke så helt tosset, som det lyder.

Den våbenkriminelle og åbenbart våbenglade Pia Kjærsgaard går i øvrigt ind for, at besiddelse af og anvendelse af peberspray skal være lovligt, men det svarer vel til, at hendes kollega, den våbenkriminelle Jønke, går ind for, at besiddelse af og anvendelse af maskinpistoler skal være lovligt.

DF: Tre domme skal give livstid (19.02.2009)

Følelser


Kvinden kom for sent til sit fly (og nåede først det næste.)

14. februar 2009

Antiradikalisering blandt pensionsmodne

Ekstremisten - genfærdsminister Karen Jespersen


Ekstreminister Karen Jespersen siger til JyllandsPosten: "Man bør ikke give mennesker med ekstremistiske holdninger indflydelse,.." (09.02.2009)
Jeg er sjældent enig med genfærdsminsteren, men for én gangs skyld kan vi godt blive enige, Karen Jespersen skulle aldrig have haft nogen politisk indflydelse.

Ifl. Information er regeringens varslede handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge er nu udkommet. I den forbindelse er vel egentligt også stærkt påkrævet med en handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt pensionsmodne. Ekstremisten genfærdsminister Karen Jespersen er et selvskrevent mål for en sådan handlingsplan.

Karen Jespersen: København samarbejder med ekstremister (Politiken 10. feb 2009)
Karen J. skaber splid i Venstre (Politiken 16. feb 2009)
Imam: Karen Jespersen er »islamhader« (Politiken 16. feb 2009)

11. februar 2009

Martin Henriksen - sindelagskontrollant

Martin Henriksen - sindelagskontrollant


I Danmark har vi det demokratiske princip, at enhver myndig person kan vælges til Folketinget. Det kræver ikke nogen klogskab, viden eller erfaring, og Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti er et lærerigt udtryk for dette gode demokratiske princip. Martin Henriksen er så afgjort ikke den skarpeste kniv i Folketingets skuffe, og det skyldes ikke kun, at han er medlem af Dansk Folkeparti, og på den måde er han med til at afspejle bredden af kløgt i Folketinget.

Kig ind i Martin Henriksens hjerne


Martin Henriksens seneste tiltag knytter sig til Dansk Folkepartis mange forsøg på sindelagskontrol. I flg. Politiken så har Martin Henriksen fremført dette forslag til sindelagskontrol:

»Foreninger, organisationer og enkeltpersoner samt talsmænd for disse, der har givet udtryk for følgende, skal offentlige myndigheder, som udgangspunkt, ikke indlede samarbejde med:
1. Udtrykt støtte til sharia.
2. Omtalt kvinder som værende mindre værd.
3. Omtalt anderledes tænkende som værende urene og ulovlige.
4. Gentagne gange udtalt sig imod folkestyret og retssamfundet.
5. Tilhørt eller tilhører organisationer, der eksempelvis modarbejder demokrati.«


Med andre ord ønsker Martin Henriksen at sætte demokratiet ud af spil. Et kendetegn ved demokratiet er, at man stort set kan udtrykke sig, som man vil, og at man f.eks. har lov til at udtrykke modstand mod demokratiet og har lov til at modarbejde demokratiet.

Årsagen til Martin Henriksens antidemokratiske forslag om sindelagskontrol skyldes bla., at Københavns Kommune har samarbejdet med nogen muslimer, som forskellige højreekstremister som genfærdsekstreminister Karen Jespersen opfatter som ekstremister. Ekstremisten Karen Jespersen har det jo med at udråbe muslimer som ekstremister. Tjah, det er jo ikke nyt.

Kunne vi mon tænke os et forslag, der lyder:

»Foreninger, organisationer og enkeltpersoner samt talsmænd for disse, der har givet udtryk for følgende, skal offentlige myndigheder, som udgangspunkt, ikke indlede samarbejde med:
1. Udtrykt støtte til Moseslovene.
2. Omtalt kvinder som værende mindre værd. (Kristne præster f.eks.)
3. Omtalt anderledes tænkende som værende urene og ulovlige. (Martin Henriksen f.eks.)
4. Gentagne gange udtalt sig imod folkestyret og retssamfundet. (Indførelse af sindelagskontrol f.eks.)
5. Tilhørt eller tilhører organisationer, der eksempelvis har medlemmer, der er dømt for racisme. (Dansk Folkeparti f.eks.)«

Man kan selvfølgelig godt mene, at Martin Henriksen skyder sig selv i foden - og så bare sige: Tjah! Især hvis man læser Martin Henriksens mange ejendommelige udtalelser gennem årene.

Læs f.eks. dette galimatis: DFs Martin Henriksen: Bomb Iran (Berlingske Tidende 24. maj 2006)

---------

Karen Jespersen: København samarbejder med ekstremister (Politiken 10.02.2009)
Fem krav fra DF til muslimer i staten (Politiken 10.02.2009)
Professor: Minister skader integrationen (Politiken 10.02.2009)
Muslimernes Fællesråd tager til genmæle (Politiken 10.02.2009)
Fond støtter Muslimernes Fællesråd (Politiken 11.02.2009)

2. februar 2009

Søren Pind i øret


Hvis ingen har bemærket det endnu, så mener skattenyderen Søren Pind præcist som Søren Kierkegaard:
"Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - Så leves livet forlæns og forstås baglæns - "


Peter Skaarup - en stor trussel

Preben Wilhjelm skriver den 1. februar i Politikken bl.a. følgende om Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti:
"Jeg har svært ved at få øje på nogen aktuel terrorrisiko, som udgør en lige så stor trussel mod demokratiet og retsstaten som formanden for Folketingets Retsudvalg."

Peter Skaarup - en trussel mod retsstaten


Peter Skaarup er formand for Folketingets retsudvalg og er en af de fremmeste fortalere for sindelagskontrol.

24. januar 2009

DEN STORE URTEPOTTE - MENNESKEHEDENS BASIS


Den store urtepotte hvorfra alting kommer

Den store urtepotte der rummer alt

Den store urtepotte gjort af stjernestøv

Stol trygt på Den store urtepotte

Offer blomster til Den store urtepotte på søndag

13. januar 2009

ARKEN

ARKEN - en lille tænksom film om psyken

6. januar 2009

Gaza-massakren

Hamas-"terrorister"

»I brænder mine oliventræer, ødelægger mit hus, tager mit
job, stjæler min jord, sætter min fader i fængsel, dræber min moder, bomber mit land, lader os alle sulte, ydmyger os alle. Men – det er min skyld – jeg skød en raket tilbage!«


Hamas-"terrorister"


Blodigt angreb ved FN-skole(Politiken 6. januar 2009)
Israel uses cluster bombs, phosphorus shells against civilians (Today's Zaman)
The Truth about Palestine and Israel (Republic of Lakotah)