23. januar 2010

12. januar 2010

KRÆV DIN EGEN LIVVAGT!


Justitsminister Brian Jernnæve Mikkelsen har sanktioneret, at tegneren Kurt Westergaard udstyres med livvagter døgnet rundt. En udgift for staten på årligt 20 mill. kroner. Kurt Westergaard oplever sig truet på livet i en æreskrænkelsessag, han har skaffet sig på halsen.

Mange kvinder i Danmark oplever sig truet på livet af tidligere partnere, bandemedlemmer oplever sig truet af andre bandemedlemmer, narkomaner oplever sig truet på livet af narkoforhandlere, mange mennesker i Danmark oplever sig hele tiden truet på livet.

Ud fra tanken om lige ret og lige muligheder for alle borgere, må vi kræve, at staten stiller livvagter til rådighed for alle, der oplever sig truet på livet uanset årsagen. Et liv er jo et liv, og den enkeltes liv skal beskyttes af staten uanset årsagen til truslen på livet.

Skriv til justitsminister Brian Jernnæve Mikkelsen og kræv din egen livvagt, hvis du føler dig truet på livet jm@jm.dk

Livvagter til alle der oplever sig truet på livet (Facebook)

11. januar 2010

TERROR?


Er den somaliske mands angreb på tegneren Kurt Westergaard (KE) et udtryk for terror? Efter min mening: NEJ! For at der skal være tale om terror, så skal det f.eks. være en handling, der tjener til at opskræmme en hel befolkning. Opskræmmer angrebene på KE befolkningen? NEJ! Faktisk tror jeg, at de hjemmerøverier, der har medført drab på de røvede, opskræmmer den almindelige borger langt mere end et hvilket som helst angreb på KE. Men hjemmerøverier betegnes jo ikke som terror, og hjemmerøvere beskrives ikke som terrorister. Angrebene på KE adskiller sig ikke væsentligt fra andre forbryderiske forhold, der har rod i æreskrænkelser: jalous ægtefællers vrede og hævntørst, vrede bandemedlemmers byttere m.m. Så fri os for den terroristiske anvendelse af ordet terror, der i sig selv kun har til formål at skræmme befolkningen, som basis for en populistisk stramning af lovgivningen og fisken efter stemmer.

Øksemanden sigtes for terror (Politiken 11. januar 2010)

9. januar 2010

Krigsministersorg

Krigsminister Søren Gade sammen med fodnusser Ole

Krigsminister Søren Gade (V) udtrykker stor sorg over, at en endnu frivillig dansk soldat fredag er blevet dræbt i Afghanistan. Nu mangler vi så bare, at beskæftigelsesministeren udtrykker sorg, hver gang en person dør ved andre arbejdsrelaterede hændelser - og at trafikministeren udtrykker sorg, hver gang nogen omkommer ved trafikulykker.

NB! Det viser sig nu, at statsministeren osse sørger.
Regeringen udtrykker stor sorg (Politiken 8. januar 2010)