7. december 2010

Rasmus Jarlov, en konservativ hykler (3)I næsten hysterisk tone udskriger den konservative hykler Rasmus Jarlov: »En skandale ud over alle grænser.« (Berlingske) om Københavns kommunes uenighed med Arbejdsmarkedsstyrelsen (Politiken). Jamen har hykleren Rasmus Jarlov da f.eks. aldrig hørt om Tamilsagen og den konservative justitsminister Erik Ninn-Hansen? Her kunne man tale om en skandale ud over alle grænser. Der er noget med konservative justitsministre.

Rasmus Jarlov, en konservativ hykler (1)
Rasmus Jarlov, en konservativ hykler (2)

1. december 2010

Skinger Pernille Vigsø Bagge

Pernille Vigsø Bagge, SF’s gammelpuritanske svar på den genopstandne Olfert Richard, himler på sædvanlig vis op mod voksne menneskers frie ret til selv at bestemme deres seksuelle relationer med eller uden penge. Pernille Vigsø Bagge skriver skingert bl.a.: ”Fordi nogle få prostituerede synes, det er fedt at være prostitueret, skal vi andre ikke nødvendigvis finde os i prostitutionslobbyens (Seksualpolitisk Forum og SIO, phk) forkvaklede menneskesyn: kvinder som varer og mænd som vilddyr med en ukontrollabel seksualitet.” (Politiken 25. november 2010)

Hvis man går lidt ned i Pernille Vigsø Bagges udgydelse, så viser den jo et menneskesyn, man ikke skulle tro var muligt i SF i året 2010. I virkeligheden er det jo slet ikke Seksualpolitisk Forum og SIO, der opfatter sexarbejdere som ”varer og mænd som vilddyr med en ukontrollabel seksualitet”. Det er Pernille Vigsø Bagges egen personlige opfattelse.

Pernille Vigsø Bagge ønsker som andre fra renhedslobbyen, Victorias døtre, at kriminalisere køb af seksuelle ydelser, hvilket vel svarer til at straffe folk, der køber brød hos bageren, fordi bageren måske risikerer at få mellunger.

Victorias døtre


Hvis Pernille Vigsø Bagge virkelig ville prostitutionen til livs, hvorfor foreslår hun så ikke et regulært forbud mod at sælge seksuelle ydelser? Hvis Pernille Vigsø Bagge vil hjælpe de grupper af prostituerede, der har problemer, hvorfor foreslår hun så ikke en bedre social- og narkopolitik?

Pernille Vigsø Bagges nuværende korstog mod voksne menneskers ret til selv at bestemme deres seksuelle relationer med eller uden penge virker mere som en form for religionsforstyrrelse end velovervejede politiske tanker, der hører hjemme i et frisindet socialistisk parti. Pernille Vigsø Bagge skulle tage at overveje Kristendemokraterne.

Hvis Pernille Vigsø Bagge vil vove at udvide sin gammelpuritanske og indskrænkede horisont, så kunne hun måske få noget ud af at læse Dorrit Saitz interview med belgiske Patsy Sörensen: Forbud hjælper ikke prostituerede. (Politiken 28. november 2010).

NB. Godt argument fundet på nettet: "Hvorfor skal noget, der er lovligt at give væk, være forbudt at sælge?"

Læs osse: Pernille Vigsø Bagge vildleder Politikens læsere om prostitution (damefrokosten.com)

SF’s hattedame Pernille Vigsø Bagge I
SF’s hattedame Pernille Vigsø Bagge II

22. oktober 2010

Er Brian Mikkelsen stadig racist?

Vennerne i Syd Afrika


Som det utallige gange har været fremme i dagspressen, så optrådte Danmarks økonomi- og erhvervsminister og medlem af Folketinget Brian Mikkelsen (C) i sine yngre dage som påvirkningsagent for det fascistiske sydafrikanske appartheidstyre, og han modtog tilsyneladende betaling for dette arbejde.

Brian Mikkelsen - Syd Afrikansk påvirkningsagent


Brian Mikkelsen har aldrig offentligt undskyldt disse foragtelige handlinger eller har gået bodsgang herfra og til Johannesburg. Brian Mikkelsen har heller aldrig taget afstand fra det daværende voldelige, racistiske og fascistiske styre i Sydafrika.

Slå dem ned!


Når man ihukommer daværende justitsminister Brian Mikkelsens udtalelse til TV2 om, at de autonome "bare skal slås ned", så kan man have en stærk formodning om, at Brian Mikkelsen stadig føler sig tiltrukket af fascismen. Hvor står Brian Mikkelsen idag?

15. oktober 2010

Rasmus Jarlov, en konservativ hykler (2)


Rasmus Jarlov
konservativ hykler


Så er den konservative hykler Rasmus Jarlov igen ude med riven efter Ole Sohn, SF.

I stedet for at gentage mig selv, så vil jeg henvise til mit indlæg Rasmus Jarlov, en konservativ hykler (1)
Rasmus Jarlov, en konservativ hykler (3)

7. august 2010

Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl


Indsamling til Jørgen Dragsdahl

Journalist Jørgen Dragsdahl vandt sin injuriesag mod professor Bent Jensen, som i 2007 i Jyllandsposten beskyldte ham for at have været agent for KGB. Dommen betyder, at man ikke behøver at finde sig i at blive beskyldt for landsforræderi alene fordi man kritiserer sit lands udenrigspolitik.

Bent Jensen har fået en bøde og skal betale erstatning. Alligevel risikerer Dragsdahl at blive ruineret af retssagens million-omkostninger. De kan blive endnu større, fordi Bent Jensen nu har anket dommen til Landsretten.

Vi er en kreds af borgere, som ikke finder det rimeligt, at man for at rense sig for falske beskyldninger må gå fra hus og hjem. Derfor har vi startet en indsamling til dækning af Jørgen Dragsdahls sagsomkostninger.

Bidrag indbetales på foreningens konto i Nordea: Reg.nr.: 2252 Konto nr. 0722248783. Et eventuelt overskud vil blive doneret til den danske PEN-klub

Jørgen Dragsdahls støtteforening ved Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten

Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl

27. juni 2010

Bundskraber


Dagens Roald Als burde være en del af den danske nationalskat

Se Roald Als' Bundskraber med tekst på Politiken :-)

Martin Henriksen


Så Martin Henriksen (DF) i TV2-Nyhederne igår i et af sine sædvanlige monomane angreb på muslimer og kom til at tænke på, at mange har kritiseret Martin Henriksen i Politiken på det seneste.

Mange glemmer sikkert, at når man har med Martin Henriksen at gøre, så bør man jo nok erindrer sig, at i Danmark har vi det demokratiske princip, at enhver myndig person kan vælges til Folketinget. Det kræver ikke nogen klogskab, viden eller erfaring, og Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti er et lærerigt eksempel for dette gode demokratiske princip. Martin Henriksen er så helt afgjort ikke den skarpeste kniv i Folketingets skuffe, og det skyldes ikke kun, at han er medlem af Dansk Folkeparti, og på den måde er han med til at afspejle bredden af kløgt i Folketinget.

6. maj 2010

Rasmus Jarlov, en konservativ hykler

Rasmus Jarlov
konservativ hykler

Den konservative hykler, Rasmus Jarlov (MF)(C) havde den 3. maj 2010 dette indlæg i Politiken:Jeg er ikke den helt store fan af SF, specielt ikke efter deres eklatante højredrejning, men når den ærkekonservative Rasmus Jarlov harcelerer over SF'eren Ole Sohn's fordums medlemsskab af DKP, skulle Rasmus måske lige prøve at grave i den konservative baghave.

Her det vælter op med skråremme, ridestøvler og nazist- og fascistsympatier. Og måske skulle Rasmus bede økonomi- og erhvervsminister og påvirkningsagent Brian Mikkelsen (K) om gå bodsgang herfra og til Johannesburg for sin fordums støtte til det fascistiske og racistiske styre i Sydafrika. Det konservative hykleri kender åbenbart slet ingen grænser.


Brian Mikkelsen
sydafrikansk påvirkningsagent af den slemme slags


Rasmus Jarlov, en konservativ hykler (2)
Rasmus Jarlov, en konservativ hykler (3)

8. marts 2010

Min egen rødstrømpe-abc


Maria Marcus: Min egen rødstrømpe-abc, Politikens Forlag 2010

Fra aktioner til lokumsgraffiti og sexobjekt
– en personlig opslagsbog om en turbulent tid

Hvad stod rødstrømperne egentlig for? Var de bare en flok sure madammer, der gik med lilla ble, brændte bh´er, hadede mænd og brokkede sig ved enhver given lejlighed? Eller havde de faktisk noget vigtigt på hjerte?

Min egen rødstrømpe-abc er en varm og åbenhjertig opslagsbog om rødstrømperne og den ny kvindebevægelse i 1970’erne. Gennem erindringer og facts tager forfatteren, Maria Marcus, os med på en alfabetisk tur gennem aktioner, bløde mænd, kønskvotering, lebbe, selvcensur, smilestrejke og meget andet, der tilsammen tegner et nuanceret billede af en tid med store forandringer.

Maria Marcus var i 1960´erne og 70´erne programmedarbejder i DR´s TV-Kulturafdeling, hvor hun lavede programmer om den ny kvindebevægelse. Desuden skrev hun kvindebøger, deltog i debatten og var med til at lave den første danske kvindeplade Kvinder i Danmark.

23. januar 2010

12. januar 2010

KRÆV DIN EGEN LIVVAGT!


Justitsminister Brian Jernnæve Mikkelsen har sanktioneret, at tegneren Kurt Westergaard udstyres med livvagter døgnet rundt. En udgift for staten på årligt 20 mill. kroner. Kurt Westergaard oplever sig truet på livet i en æreskrænkelsessag, han har skaffet sig på halsen.

Mange kvinder i Danmark oplever sig truet på livet af tidligere partnere, bandemedlemmer oplever sig truet af andre bandemedlemmer, narkomaner oplever sig truet på livet af narkoforhandlere, mange mennesker i Danmark oplever sig hele tiden truet på livet.

Ud fra tanken om lige ret og lige muligheder for alle borgere, må vi kræve, at staten stiller livvagter til rådighed for alle, der oplever sig truet på livet uanset årsagen. Et liv er jo et liv, og den enkeltes liv skal beskyttes af staten uanset årsagen til truslen på livet.

Skriv til justitsminister Brian Jernnæve Mikkelsen og kræv din egen livvagt, hvis du føler dig truet på livet jm@jm.dk

Livvagter til alle der oplever sig truet på livet (Facebook)

11. januar 2010

TERROR?


Er den somaliske mands angreb på tegneren Kurt Westergaard (KE) et udtryk for terror? Efter min mening: NEJ! For at der skal være tale om terror, så skal det f.eks. være en handling, der tjener til at opskræmme en hel befolkning. Opskræmmer angrebene på KE befolkningen? NEJ! Faktisk tror jeg, at de hjemmerøverier, der har medført drab på de røvede, opskræmmer den almindelige borger langt mere end et hvilket som helst angreb på KE. Men hjemmerøverier betegnes jo ikke som terror, og hjemmerøvere beskrives ikke som terrorister. Angrebene på KE adskiller sig ikke væsentligt fra andre forbryderiske forhold, der har rod i æreskrænkelser: jalous ægtefællers vrede og hævntørst, vrede bandemedlemmers byttere m.m. Så fri os for den terroristiske anvendelse af ordet terror, der i sig selv kun har til formål at skræmme befolkningen, som basis for en populistisk stramning af lovgivningen og fisken efter stemmer.

Øksemanden sigtes for terror (Politiken 11. januar 2010)

9. januar 2010

Krigsministersorg

Krigsminister Søren Gade sammen med fodnusser Ole

Krigsminister Søren Gade (V) udtrykker stor sorg over, at en endnu frivillig dansk soldat fredag er blevet dræbt i Afghanistan. Nu mangler vi så bare, at beskæftigelsesministeren udtrykker sorg, hver gang en person dør ved andre arbejdsrelaterede hændelser - og at trafikministeren udtrykker sorg, hver gang nogen omkommer ved trafikulykker.

NB! Det viser sig nu, at statsministeren osse sørger.
Regeringen udtrykker stor sorg (Politiken 8. januar 2010)