24. maj 2008

Einstein og barnlig overtro

Foto: Politiken

Samme dag (14. maj 2008) som integrations- og kirkeminister Birthe Rønn Hornbech skrev sin nu herostratisk berømte kronik i Politiken: Dommertørklædet og de to regimenter, var der tillige en lille artikel om Albert Einstein i avisen: Einstein hånede »barnlig overtro«. Birthe Rønn Hornbech har mange fornuftige synspunkter i sin kronik, men man kan jo ikke overse, at religionsforstyrrelse har en afsmittende effekt på hendes dømmekraft.

Einsteins brev til Gutkind

Man har længe drøftet om den store videnskabsmand Albert Einstein var religiøs eller ej. Der er nu dukket et brev op fra Einstein til filosoffen Eric Gutkind skrevet 3. januar 1954. Einstein skriver bl.a. i brevet: »Jeg opfatter ikke guds ord som andet end et produkt af menneskets svaghed, og Bibelen er en samling ærværdige, men dog primitive legender, som ikke desto mindre er temmelig barnlige. Ingen fortolkning, hvor avanceret den end måtte være, kan ændre den holdning«.


Einstein, der opfattede sig som jøde, giver ikke meget for zionisterne (politisk bevægelse), han skriver: »For mig er den jødiske religion som alle andre en inkarnation af den mest barnlige overtro. Og det jødiske folk, som jeg er glad for at tilhøre, og som jeg føler mig meget åndsbeslægtet med, har i mine øjne ikke kvaliteter, der adskiller det fra alle andre folk. Det er ikke min opfattelse, at jøder er bedre end andre grupper, om end deres magtesløshed beskytter dem mod de dårligste egenskaber. I øvrigt kan jeg ikke se noget 'udvalgt' ved dem«.

Så når Birthe Rønn Hornbech i sin kronik og i andre indlæg ønsker mere kristendom, ja så må man med Einstein sige: Hvor barnligt!

Kilde: Politiken
Childish superstition: Einstein's letter makes view of religion relatively clear (guardian.co.uk)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar