8. maj 2008

Åbent brev imod fjendtligheden


Dansk Folkepartis Burka-annoncer og efterfølgende forslag om, at muslimer, der vil opnå dansk statsborgerskab, skal afsværge dele af Koranen, markerer et højdepunkt i partiets hensynsløse diskriminering af et mindretal af danske borgere og er dermed et anslag mod den sameksistens og den samhørighed, som så mange gode kræfter overalt i landet har skabt og prøver at skabe.

Vi vender os mod den åbenlyse fjendtlighed, som partiets seneste udspil er udtryk for. Vi anser den farlig og destruktiv, fordi den sætter dybe skel i befolkningen. Det danske samfund har ikke siden trediverne oplevet tilsvarende hetz - og slet ikke fra et stort, indflydelsesrigt parti.

Vi er os fuldt bevidst, at Danmark er i sigtekornet for terrorisme, og at terror skal bekæmpes med alle til rådighed stående lovlige midler, men Dansk Folkeparti har med den seneste optrapning af sine aktiviteter dramatisk næret den på en gang aggressive og frygtsomme offentlige stemning, som den i forvejen har været med til at skabe, og som i sidste ende netop avler terrorisme.

Der er kun en vej frem: At den enkelte borger får de bedste muligheder for at acceptere de forskelligheder, som et moderne europæisk samfund i en turbulent tid uvægerligt kommer til at rumme. Det er en stor opgave, der påhviler alle. Dansk Folkeparti arbejder målbevidst på at gøre det sværere. I sidste instans umuligt.

Det kan komme til at koste dyrt.

Underskrevet af: Benny Andersen, Niels Barfoed, Ole Bierring, Jørn Bro, Inger Christensen, Uffe Ellemann-Jensen, Nils Foss, Knud Heinesen, Kjeld Hillingsø, Erik Hoffmeyer, Anker Jørgensen, Hanne Kjærholm, Bent A. Koch, Otto B. Lindhardt, Søren Mørch, Jørn Nerup, Ida Nicolaisen, Lise Nørgaard, Olaf Olsen, Niels Pontoppidan, Herbert Pundik, Jørgen Reenberg, Grethe F. Rostbøll, Palle Simonsen, Erling Tiedemann, Anne Wolden-Ræthinge

Jeg tilslutter mig brevet. Per Holm Knudsen

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar