18. september 2008

Danske normer og værdier?

Udlændinge"service"
Ryesgade 53
2100 København Ø


Af TV2-Nyheder d.d. kl. 19:00 fremgår det, at Udlændige"service" har afslået en familiesammenføring med henvisning til, at en 13-årig dreng ikke ville kunne opnå "danske normer og værdier".

Da jeg er 5. generationsindvandrer og ikke ved, hvad disse "danske normer og værdier" indeholder eller indebærer, skal jeg bede "servicen" om at tydeliggøre disse for mig, da jeg nu frygter at blive udvist af Danmark. Jeg har hverken har kendskab til eller forståelse for, at der skulle findes noget, der er fælles "danske normer og værdier". Med min udenlandske baggrund kan jeg jo have misforstået noget.

Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG
Medlem af Psykoterapeut Foreningen
Tommesensvej 2
DK 8450 Hammel
Tlf. (+45) 86 96 20 03
http://www.psyx.dk

-------1. november 2008

Til Per

Som du kan læse på vores hjemmeside, er det et begreb, der dækker over dansk kultur bredt som fx demokrati og ligestilling. Ifølge loven skal vi bl.a. se på længden og karakteren af barnets ophold i hjemlandet. Hvis forældre fx helt bevidst holder barnet i hjemlandet i de første syv skoleår, vil barnet alt andet lige være ringere stillet i forhold til en vellykket integration i dansk kultur, end hvis barnet allerede inden skolealderen blev familiesammenført til den herboende forælder.

Mange venlige hilsner
Udlændingeservice
familiesammenforing@us.dk

-------

3. november 2008

Til Udlændinge"service" / Familiesammenføring

Tak for svaret, som jeg desværre ikke blev klogere af. Jeg har søgt på hjemmesiden Ny i Danmark - den officielle portal for udlændinge og integration på "danske værdier", men fandt ikke noget om danske værdier - altså noget der er i modsætning til f.eks. belgiske, franske, indiske, rwandiske osv. værdier - derimod stod der noget om "universelle værdier som demokrati, frihed, ligestilling m.v." - eller som det jo må hedde multikulturelle værdier.

Hvis jeg skal følge logikken i svaret, så betyder det, at jo ældre man er, jo sværere bliver integrationen, men det modbevises jo faktisk af den danske dronningefamilies medlemmer? Det måtte osse betyde, at det vil være næsten umuligt at integrere børn, der f.eks. har gået på internationale skoler i udlandet, fordi deres forældre har arbejdet i udlandet f.eks. i udenrigstjenesten eller i EU?

Kunne "servicen"/Familiesammenføring ikke yde den service helt specifikt at beskrive, hvad der er danske normer og værdier - altså noget man ikke finder i andre lande eller samfund! Når man nu bruger "danske normer og værdier" som begrundelse for afslag. I følge jeres hjemmeside skulle begrundelsen vel snarere have været, at den 13-årige dreng ikke ville kunne opnå "universelle normer og værdier". Og det giver jo ikke rigtigt nogen mening!

Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG
5. generationsindvandrer
Medlem af Psykoterapeut Foreningen
Tommesensvej 2
DK 8450 Hammel
Tlf. (+45) 86 96 20 03
http://www.psyx.dk

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar