29. september 2013

Psykologkrise?
Under overskriften Psykoterapeuter klarer psykologkrisen begiver formanden for Dansk Psykoterapeutforening Erik Wasli og det menige medlem Allan Holmgren sig ud i et frontalt angreb på psykologerne på Dansk Psykoterapeutforenings udadvendte Facebook-side. Efter min mening går de helt galt i byen, hvilket jeg har kommenteret på Dansk Psykoterapeutforenings offentlige Facebook-gruppe/væg, hvor der sandelig ikke lægges fingre imellem. Af uforklarlige årsager, så er min kommentar blevet slettet, så derfor vælger jeg at bringe den her på min egen blog:


Konkurrenceforvridning!

”Psykologkrisen” handler ikke om, at der er for få psykologer, men om, at der er for få YDERNUMRE og for få offentligt afsatte midler. Det er ydernummersystemet, der er den egentlig SKURK i det spil. Det er en ordning, der er stærkt konkurrenceforvridende inden for en lang række brancher, der har ydernumre.

Psykoterapeuter kan ikke få ydernumre, men det er der faktisk osse en lang række f.eks. psykologer, der ikke kan få, og osse de er i en ulige konkurrence med deres kollegaer, der har ydernumre.


Ydernummer betyder, at det en behandling hos en behandler, hvad enten det drejer sig om psykologer, fysioterapeuter, tandteknikere m.fl. , medfører et tilskud fra Sygesikringen til den pågældende behandling. 

Så i stedet for at slå psykologerne i hovedet med en evt. manglende psykoterapeutisk uddannelse – det kan måske være relevant i andre sammenhænge – så burde Wasli og Holmgren måske fjerne kikkerten fra det blinde øje, og så i stedet kigge på og give sig i lag med ydernummersystemet, som langt ind i det politiske system er erkendt som groft konkurrenceforvridende.


En enkelt løsning er at ydernummeret afskaffes – selv om mange organisationer med ydernumre ville stritte voldsomt i mod – og, at tilskuddet følger den person, der har brug en behandling, og at personen selv tager sit tilskud med til den behandler, som vedkommende ønsker behandling fra.


Og naturligvis er det ikke rigtigt, som Wasli og Holmgren hævder, at en psykoterapeut er billigere end psykolog med ydernummer for den enkelte klient. Det er netop på grund det prisnedsættende offentlige tilskud, at der er der tale om (en grov) konkurrenceforvridning.

Det har altid været min holdning i Dansk Psykoterapeutforening, at det var her vi skulle sætte ind frem for at bide efter psykologernes haser.PER HOLM KNUDSEN

PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ingen kommentarer:

Send en kommentar